tự làm hồ cá 170 +24% $0.02 91 (High)
tự làm hồ cá koi mini 320 +52% $0.31 98 (High)
tự làm bể cá 260 +52% $0.05 100 (High)
tự làm hồ cá sân vườn 210 +3,100% $0.13 93 (High)
tự làm bể cá cảnh 110 -36% $0.03 98 (High)
làm hồ cá đơn giản 110 +27% $0.03 87 (High)
tự làm bể cá mini 90 +57% $0.02 100 (High)
tự làm hồ cá bằng bạt 70 +133% $0.07 98 (High)
hồ cá mini tự làm sạch 70 -64% $0.03 100 (High)
tự làm hồ cá koi 70 0% $0.09 93 (High)
tự làm hồ cá mini 70 -29% $0.02 95 (High)
tự làm hồ cá ngoài trời 50 0% $0.02 64 (Medium)
tự làm hồ thủy sinh 50 0% $0.01 96 (High)
tự làm lọc nước hồ cá 30 +100% $0.03 91 (High)
hồ cá tự làm sạch 30 -67% $0.02 100 (High)
làm hồ cá mini tuyệt đẹp 20 +100% n/a ? 100 (High)
tự làm bể cá đẹp 20 -80% n/a ? 29 (Low)
tự làm bể cá bằng xi măng 20 +200% $0.05 85 (High)
tự làm bể cá cảnh mini 20 -50% $0.12 100 (High)
tự làm hồ cá thủy sinh 20 -33% $0.02 100 (High)
tự làm hồ cá tại nhà 20 +150% $0.01 96 (High)
tự làm đèn led hồ cá 10 0% $0.03 87 (High)
tự làm bể cá rồng 10 0% $0.05 50 (Medium)
tự làm bể cá tại nhà 10 -67% $0.01 100 (High)
tự làm lọc hồ cá 10 -75% $0.05 93 (High)
tự làm đồ trang trí hồ cá 10 -33% $0.07 100 (High)
tự làm phông nền hồ cá bằng chất liệu styrofoam 10 -100% n/a ? n/a ?
tự làm hồ cá bằng thùng xốp 10 +33% n/a ? 60 (Medium)
tự làm hồ cá cảnh 10 -75% n/a ? n/a ?
tự làm hồ cá bằng kính 10 0% $0.03 82 (High)

0916215057